Trạm Bà Rịa – Vũng Tàu

THẾ GIỚI NHÀ

Trạm Tân Thành

Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Đất Đỏ

Xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Công suất trạm: 120 m³/h

VẠN ĐỨC

Trạm Tân Thanh

Tân Hải, Tân Thanh, Bà Rịa – Vũng Tàu
Công suất trạm: 190 m³/h