Trạm Đồng Nai

THẾ GIỚI NHÀ

Trạm Long Khánh

Bình Lộc, TP. Long Khánh, Đồng Nai
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Nhơn Trạch

Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Tân Cang

Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai
Công suất trạm: 120 m³/h

MEKONG CC1

Trạm Long Bình Tân

An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Công suất trạm: 240 m³/h

DIC ĐỒNG TIẾN

Trạm Nhơn Trạch

Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Công suất trạm: 120 m³/h

FICO PAN UNITED

Trạm Nhơn Trạch

Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Công suất trạm: 90 m³/h

Trạm Aqua City

Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai
Công suất trạm: Đang cập nhật

LÊ PHAN

Trạm Nhơn Trạch

KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Hóa An

Xã Hóa AN, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Dầu Giấy

KCN Dầu Giây, Đồng Nai
Công suất trạm: 120 m³/h