Trạm Ninh Thuận

THẾ GIỚI NHÀ

Trạm Cà Ná

Xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước, Ninh thuận
Công suất trạm: 120 m³/h