Trạm Long An

THẾ GIỚI NHÀ

Trạm Cần Đước

Xã Long Sơn, huyện Cần Đước, Long An
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Đức Hòa

Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Long Hậu

Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
Công suất trạm: 120 m³/h

LÊ PHAN

Trạm Bến Lức

KCN Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Trạm Đức Hòa

KCN Thái Hòa, xã Đức Lộc, Đức Hòa, Long An
Công suất trạm: 120 m³/h

MINH MẪN MEKONG

Trạm Bến Lức

Xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, Long An
Công suất trạm: 210 m³/h