Tên đầy đủ : CÔNG TY TNHH MINH MẪN MÊ KÔNG
Trụ sở chính: Số thửa 367, ấp 1, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Vốn điều lệ: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng)
MST: 1101955583

SẢN PHẨM DỊCH VỤ BÊ TÔNG

Bê tông thương phẩm Mác từ M100 đến M800
Bê tông sử dụng đá lạnh( bê tông ít tỏa nhiệt)
Bê tông tự lèn Mác cao từ M350 đến M800
Bê tông dùy trì độ sụt lâu (từ 3h đến 6h)
Bê tông bền Sunfat, Vữa các loại từ Mác 50 trở lên v…v…

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Dự án: KCN Đức Hòa
Vị trí: KCN Đức Hòa, Long An
CĐT: Tập đoàn Trần Anh Group

Dự án: Nhà máy Pyungil Vina
Vị trí: KCN Đức Hòa, Long An
CĐT: Công ty TNHH Pyungil Vina

Sản phẩm cung cấp: Roadcon SSA3000
Vị trí: KCN Việt Nam – Singapore II-A, Tân Uyên,
Bình Dương
CĐT: Công ty Cổ Phần Silkroad Vina