Trạm Sóc Trăng

NATIONAL BETON

Trạm Hòa Đông

Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Công suất trạm: 180 m³/h

Trạm Lạc Hòa

Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Công suất trạm: 210 m³/h