Trạm Bình Phước

THẾ GIỚI NHÀ

Trạm Chơn Thành

QL14, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, Bình Phước
Công suất trạm: 120 m³/h