Trạm Bình Thuận

NATIONAL BETON

Trạm Hàm Đức

QL1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Công suất trạm: 120 m³/h