Trạm Bình Dương

THẾ GIỚI NHÀ

Trạm Dầu Tiếng

Xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Phú Giáo

Xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương
Công suất trạm: 120 m³/h

Trạm Tân Uyên

Đường N4, KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương
Công suất trạm: 120 m³/h

LÊ PHAN

Trạm Sóng Thần

KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương
Công suất trạm: 120 m³/h

TERRA YAMAKEN

Trạm Thủ Dầu Một

Lô CN2, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, Điện Biên Phủ, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
Công suất trạm: 240 m³/h

Trạm Bàu Bàng

Lai Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Công suất trạm: 120 m³/h