Cống tròn – Cống hộp

Cống tròn – Cống hộp có thể được sử dụng trong hầu hết mọi dự án nơi chứa nước mưa, nước thải, hệ thống thoát nước, hệ hống cáp viễn thông hoặc hệ thống cáp điện.

Các loại cống tròn công ty cung cấp:

Các loại cống hộp công ty cung cấp:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *