Bê tông tự lèn

Bê tông tự lèn là bê tông lỏng đặc biệt có thể tự chảy dựa vào trọng lượng của chính nó để làm đầy hoàn toàn khuôn đúc hoặc coppha, cả những nơi dầy đặc cốt thép mà không cần bất cứ tác động nào khác như sử dụng đầm rung, đầm dùi… mà vẫn bảo đảm tính đồng nhất của khối bê tông khi đông cứng.

Đặc tính kĩ thuật bê tông tự lèn: Như đã nói ở trên, bê tông tự lèn có độ chảy rất tốt để có thể tự lèn chặt và làm đầy khuôn đúc, coppha. Để được điều đó, vữa bê tông tươi khi trộn phải cân bằng giữa độ chảy và không phân tầng của hỗn hợp bê tông. Điều này được quyết định bởi hàm lượng phụ gia và các loại phụ gia được nhắc đến dưới đây:

  • Phụ gia siêu dẻo : Cần sử dụng loại phụ gia này để đạt khả năng chảy dẻo cao của hỗn hợp bê tông;
  • Phụ gia mịn : Dùng hàm lượng lớn nhằm tăng độ linh động của vữa xi măng;
  • Hàm lượng cốt liệu lớn như sỏi đá cát phải ít hơn so với bê tông thông thường.
  • Ngoài việc sử dụng các phụ gia cơ bản nói trên để tạo nên tính đặc trưng của bê tông tự lèn thì quá trình thi công cũng phải chú ý khác biệt so với bê tông thường như sau:
  • Sự bắt đầu và kết thúc quá trình ninh kết (quá trình đông cứng) của bê tông tự lèn có khuynh hướng chậm hơn so với bê tông thường.
  • Khả năng bơm của bê tông tự lèn bằng các loại máy bơm bê tông cao hơn so với bê tông thường.
  • Do độ dẻo, độ chảy lớn dẫn đến dao động chất lượng và sự cố trong khi trộn và thi công nên khi sử dụng vật liệu bê tông tự lèn cần có yêu cầu kiểm tra về chất lượng, kiểm tra sản xuất và kiểm tra thi công khắt khe hơn bê tông thường.
  • Do không có tác động cơ học bên ngoài làm chặt nên phải chú ý tới thời gian duy trì chất lượng cũng như đảm bảo được độ chảy trong khi vận chuyển lớn hơn bê tông thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *